MojLekarGrupa - Dijagnostika

Hirzutizam

Hirzutizam može biti difuzan ili lokalizovan, stečen ili kongenitalan. Pravi hirzutizam u žena je najviše izražen u predelu brade i na gornjoj usni ali se nalazi i na grudima i okolo bradavica. Neophodna su endokrinološka ispitivanja kako bi se dokazalo prekomerno lučenje androgena.

U nekim slučajevima potrebna je supresija androgeno adrenokortikalnog “output”a, što se postiže malim dozama oralno uzetih kortikosteroida, koji deluju inhibitorno na lučenje hipofize. Uspešno se pirmenjuje u nekih žena depilacija voskom.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Rees B. Rees Jr.