MojLekarGrupa - Dijagnostika

Hronični lichen /Lišaj/ simplex

/lokalizovani neurodermatitis/

Suština dijagnoze

• Hroničan svrab udružen pigmentovanim promenama na koži u vidu lišaja.
• Izražen rub kože oko zadebljanih, dobro ograničenih ploča.
• Predilekciona mesta su vrat, struk,spoljašnja površina nadlaktice, genitalia, unutrašnja strana butine, postpoplitealni i antekubitalnd predeo.

Opšte shvatanje

Hronični lichen simplex je perzistentno, obično dobro lokalizovane površine veličine nekoliko cm u prečniku, često lokalizovane sa strane vrata, fleksornim delovima struka, ili oko zgloba. Izražen je svrab. Promene se mogu javiti iz normalne kože, ili se oboljenje javlja kao komplikacija kontaktnog dermatitisa ili ma kog iritativnog dermatitisa. U SAD se često sreće u osoba Orijentalnog porekla, što je retko u njihovoj matičnoj zemlji. Češće se sreće u žena starijih od 40 godina. Od 5 novorođenih samo 1 se rađa sa kožom koja ima sposobnost da dovede do lihcnizaje posle stalnog češanja.


Klinički nalazi

Povremeni svrab nagoni bolesnika da dira dotično mesto. Na vratu, struku, perineumu, bedru ili skoro svugde javljaju se suve, kožuraste, hipertrofične lihenoidne površine. Zadebljane kožne ploče su dobro lokalizovane, sa oštrim ivicama, zadebljane i pigmentovane, a jasno je naznačena linija zdrave kože.

Diferencijalna dijagnoza

Potrebno je razlikovati prosti lišaj od psoriaze, lichen planusa, seboroičnog dermatitisa i numularnog dermatitisa.

Lečenje

Predeo zahvaćen promenama mora se zaštititi, a bolesniku se savetuje da izbegava stresove i emocionalne situacije. Poboljšanje se postiže upotrebom kortikostetoida spol ja. U lečenju se upotrebljava i injekcija triamcinolon acetonida. Od strane dobrog poznavaoca može se primeniti i rentgen zračenje.

Prognoza

Bolest ima tendenciju da postane hronična i nestaje na jednom mestu da bi se pojavila na drugom. Svrab može da bude toliko iak da ometa san.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Rees B. Rees Jr.