MojLekarGrupa - Dijagnostika

Bellova paraliza

/Periferna paraliza lica/

Bell-ova uzetost je paraliza celokupne muskulature jedne strane lica, koja obično napreduje posle izlaganja hladnoći i traumi. Može da se javi u svakom dobu starosti, ali se ipak nešto češće javlja između 20-tih i 50-tih godina.

Ozdravljenje se obično javlja u periodu od 2-8 nedelja (ili 1-2 godine u starijih bolesnika). Lice treba utopljavati i izbegavati dalje izlaganje naročito vetru i prašini. Ako je to neophodno treba i oči zaštititi. Lice se podupire vrpcom ili žicom na uglu usta a petlja stavi iza uha. Primenjuje se i električna stimulacija (svaki drugi dan posle 14-tog dana), kako bi se sprečila atrofija muskulature. Da bi se održao tonus muskulature preporučuje se nežna masaža prema gore zahvaćene muskulature u trajanju od 5-10 minuta 2-3 puta dnevno. Zračenje infracrvenim zracima ubrzava ozdravljenje.

U velikom broju slučajeva dolazi do deli-mičnog ili potpunog ozdravljenja. Ako1 je ozdravljenje delimično, na paralizovanoj strani nogu da se jave kontrakture. Povremeno se dešava i povratak paralize na istoj ili suprotnoj strani.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Joseph G. Chusid