MojLekarGrupa - Dijagnostika

Konjunktivitis

Konjunktivitis je najčešće očno oboljenje u zapadnoj hemisferi. Može biti akutni i hronični. U većini slučajeva posledica je egzogenih faktora npr. bakterija i virusa ali može biti i endogenog porekla kao što je slučaj kod fliktenuloznog konjunktivita koji je ustvari alergična reakcija na cirkulirajući tuberkuloprotein. Ostali uzroci su alergija, hemijski nadražaji, gljivične i parazitarne infekcije. Kod infekcioznih konjunktivita infekcija se prenosi direktnim kontaktom preko prstiju, ubrusa “maramice, bilo sa drugog, obolelog oka, bilo od obolele osobe.

Konjuktivitis treba diferencirati od irita, glaukoma, povrede kornee i keratita.

Bakterijski konjunktivit

Najčešći uzročnici bakterijskog konjunktivita su Diplococcus pneumoniae i Staphjiococcus aureus. I jedan i drugi izazivaju obilnu, gnojnu sekreciju. Bolesnik ne oseća bolove niti ima smetnje vida. Bolest obično prolazi i bez lečenja za 10 do 14 dana. Lečenjem sulfonamidskim ili antibiotskim mastima lečenje se skraćuje na 2 do 3 dana. Upotreba kombinovanih masti koje sadrže antibiotike i kortikosteroide je kontraindicirana.


Virusni konjunktivit

Jedan od najčešćih uzročnika virusnog konjunktivita je adenovirus tip 3 koji se najčešće izoluje kod faringita, , temperature i preaurikularne adenopatije. Palpebralna konjunktiva je hipsremična, iz oka curi vodnjikavi sekret i oskudan eksudat. Deca češće oboljevaju od odraslih. Najčešći izvor virusne infekcije su javni bazeni za kupanje. Ne postoji specifičan lek. Lokalna primena sulfonamida sprečava sekundarnu infekciju. Bolest obično prolazi za 10 dana.

Trachoma i inkluzioni konjunktivitis

Trahom ma da redak u SAD izuzev u američkih Indijanaca, najrasprostranjenija je bolest na svetu uz izuzetak bolesti prehlade (“common Cold”). Radi se o bilateralnom keratokonjiunktivitu izazvanom organizmom (TRICagent) sličnim izazivaču psitakoze i lvmphogranuloma venereum. Sreće se samo u slovima slabe higijene i prenaseljenosti.

Klinički se trahom manifestuje hroničnim, bilateralnim crvenilom konjunktiva, osećajem pečenja u očima, stalnim suzenjem i oskudnim eksudatom. U toku egzacerbacije eksudat se pojačava. Za postavljanje dijagnoze epidemiološki podaci su od velikog značaja. Terapiju izbora pretstavlja preparat Trisulfapvrimidin koji se odraslima daje u dozi od 4 grama dnevno u toku tri nedelje. Takođe je efikasan i Tetracvclin u dozi od 1,5 gram dnevno u toku 3 nedelje. Sistemsku terapiju treba kombinovati sa lokalnom primenom tetraciklina u obliku uljanog rastvora (Achromvcin) od koga se u toku 6 nedelja ukapava po dve kapi 4 puta dnevno. Bez lečenja trahom progredira dovodeći do panusa kornee sa sledstvenim umerenim ili teškim gubitkom vida.

Inkluziona blenoreja manifestuje se bilateralnom hiperemijom konjunktiva i obilnim eksudatom. Inkluziona blenoreja retko se sreće kod odraslih ali se javlja kao sve češći uzročnik oftalmije novorođenčadi. “TRICagent” izaziva različita klinička stanja, međutim na osnovu obojenog razmaza nije ga moguće razlikovati od prouzrokovača trahoma. Klinički se inkluziona blenoreja lako diferencira od trahoma po obilnoj sekreciji i po skoro potpunom otsustvu promena na kornei. Vrlo dobro reaguje na lokalnu terapiju sulfonamidima u obliku masti koja se aplicira 4 puta dnevno. Isto tako je efikasna i lokalna terapija tetraciklinom. Ovakvom terapijom bolest se može izlečiti za nedelju dana, ako se ne leci može trajati 3 meseca do godinu dana.

Alergični konjunktivit

Alergični konjunktivitis je dosta čest i često je praćen visokom temperaturom. Manifestuje se suzenjem, crvenilom konjunktiva, osećajem pečenja i svraba u očima i oskudnim, žilavim, rastegljivim eksudatom. On je obično hroničan i rekurentan. Lokalna terapija kortikosteroidima je najčešće efikasna.

Mikotični i parazitarni konjunktivit

Mikotični i parazitarni konjunktiviti su vrlo retki u pojedinim delovima sveta i skoro uvek su unilateralni. Često se prezentiraju kao lokalizovani inflamatorni granulomi. Najčešći izazivač je leptotrix conjuctivitis koji se uglavnom nalazi kod osoba koje su u čestom kontaktu sa mačkama.

Ophtalmia neonatorum

Oftalmija neonatorum je zajednički naziv za sve infekcije konjunktive koje se sreću kod novorođenčadi. Uzroci oftalmije mogu biti hemijski (srebro nitrat), bakterijski (stafilokok, pneumokok, gonokok) ili je uzrok izazivač inkluzione blenoreje.

Dijagnoza se najčešće može postaviti samo na osnovu podatka o vremenu kad su se simptomi javili. Konjunktivitis izazvan dejstvom srebro nitrata nastaje već u toku prvih 24 časa po rođenju; bakterijski konjunktivit nastaje u roku od 2 do 5 dana po rođenju a inkluziona blenoreja posle 5 do 10 dana. Dijagnoza se potvrđuje kulturom ili mikroskopskim pregledom razmaza brisa konjunktive.

Konjunktivit izazvan rastvorom srebro nitrata prolazi i bez lečenja za nekoliko dana ali se u cilju ubrzanja izlečenja može primeniti kortiikosteroid u obliku masti. Bakterijski konjuktivit i inkluziona blenoreja dobro reaguju na terapiju specifičnim antibioticima ili sulfonamidima.

Bakterijski konjunktivit novorođenčadi može se prevenirati ukapavanjem 1% rastvora srebro nitrata ili stavljanjem penicillinske masti koja sadrži 100.000 jedinica u jednom gramu, u oči novorođenčeta, neposredno po rođenju. Koncentrovaniji rastvor srebro nitrata može dovesti do teških i trajnih oštećenja kornee. Čak i 1% rastvor srebro nitrata često izaziva hemijski konjunktivit pa zbog toga mnogi oftalmolozi preporučuju da se on zameni penicilinom. Međutim loša strana penicilina u profilaksi je u tome što može favorizovati razvoj penicilinrezistentnih sojeva stafilokoka u porodilištima. U većini država SAD primenjuje se profilaksa, bilo srebro nitratom, bilo penicilinom.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Daniel Vaughan